Upute za autore prikaza slučaja (engl. case report)

VAŽNO! PRIKAZI SLUČAJA SE PRIMAJU DO 31.01.2017. GODINE

 

Opće upute

Na prvoj strani, u prvi red po sredini, upisuje se naslov rada. Ispod naslova, upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada.

Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora. Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora. Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu. Članak se piše fontom Times New Roman, veličine 12. Tekst valja napisati s proredom od 1,5 retka ne koristeći grafičko oblikovanje (uvlake prvog reda, podebljanje, kurziv). Tekst valja urediti obostranim poravnanjem. Ako se koriste kratice, valja navesti puno značenje kratice pri njihovom prvom spominjanju. Dozvoljeni formati slika i tablica su su gif, png, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf.

Specifične upute

Naslov - treba biti zanimljiv, u naslovu ne koristiti "prikaz slučaja", naslov ne smije biti dulji od 20 riječi
Sažetak - do 250 riječi koje sažimaju prezentaciju i ishod
Uvod - zašto mislite da je ovaj slučaj važan, zašto ste ga odabrali za prikaz?
Prikaz slučaja - klinička prezentacija, medicinska, socijalna, obiteljska anamneza
Pretrage - ako su bitne
Diferencijalne dijagnoze - ako su bitne
Liječenje - ako je bitno
Ishod i praćenje
Rasprava - uključiti vrlo kratki prikaz literature sa sličnim temama
Zaključci - 3 do 5 kratkih poruka što smo naučili