Tema 9. kongresa/ 9th Congress Theme

IX kongres DNOOM

SUVREMENI IZAZOVI U SKRBI BOLESNIKA S MULTIMORBIDITETOM U OBITELJSKOJ MEDICINE

15.03.2018. – 18.03.2018. godine

Zagreb, Hotel Antunović

 

 

Facing contemporary challenges in treatment of patients with multimorbidity in family medicine...   details

 

 

 1. 1.Skrb za bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini: prošlost, sadašnjost i budućnost
 • Što multimorbiditet doista znači za liječnika obiteljske medicine
 • Organizacija skrbi za bolesnike s multimorbiditeom u obiteljskoj medicini  
 • Što su to poželjni ishodi skrbi u bolesnika s multimorbiditetom?
 • Racionalna primjena lijekova u skrbi bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini

 

 1. 2.Multimorbiditet u bolesnika s kardiovaskularnom bolesti
 • Kardivaskularne bolesti i kronično zatajivanje bubrega
 • Akutno zatajivanje srca u bolesnika sa
 • Najčešće aritmije srca i bolesti štitnjače
 • Kardiovaskularne bolesti i KOPB

 

 1. 3.Skrb za oboljelog od šećerne bolesti s komorbiditetom
 • Multipla komorbdina stanja u oboljelih od šećerne bolesti
 • Probir komorbiditeta u oboljelih od šećerne bolesti
 • Umijeće praćenja oboljelog od šećerne bolesti s mulitimorbiditetom i komplikacijama šećerne bolesti
 • Farmakoterapijski izazovi u liječenju oboljelih od šećerne bolesti s komorbiditetima

 

 1. 4.Pretilost i komorboiditet
 • Pretilost kao čimbenik komorbiditeta u školske djece
 • Suvremene metode liječenja pretilosti
 • Pretilost i bolesti bubrega
 • Uloga leptina u kontroli pretilosti

 

 1. 5.Multimorbiditet bolesnika s reumatološkim i muskuloskeletnim bolestima
 • Obrasci multimorbiditeta reumatoloških i muskuloskeletnih bolesti (KV, dijabetes, respiratorne, mentalne)
 • Liječenje bolesnika s muskuloskeletni bolestima i multimorbiditetom nefarmakološkim mjerama
 • Racionalna farmakoterapija bolesnika s muskuloskeletni bolestima i multimorbiditetom
 • Učinci multimorbiditeta muskuloskeletnih bolesti : ekonomsko breme (korištenje ZZ, radna sposobnost, onesposobljenost, invalidnost) i utjecaj na kvalitetu života

 

 1. 6.Kvaliteta života u bolesnika s multimorbiditetom
 • Seksualnost u osoba s multimorbiditetom - psihološki aspekt
 • Polimedikacija/polipragmazija i seksualna funkcija u osoba s multimorbiditetom - "jutro počinje sa šarenim bombonima"
 • Procjena kvalitete života bolesnika sa multimorbiditetom WHOQOL-BREF upitnikom
 • Transteoretski Prohaskyn model zdravstvenog ponašanja u procjeni promjene nezdravih stilova života

 

 1. 7.Liječenje bolesnika s mentalnim bolestima i komorbidnim stanjima
 • Liječenje bolesnika s mentalnim poremećajima i najčešćim srčanožilnim bolestima u obiteljskoj medicini
 • Liječenje bolesnika s mentalnim poremećajima i najčešćim neurološkim bolestima u obiteljskoj medicini
 • Dvostruka dijagnoza u psihijatriji - izazov u dijagnostici i liječenju
 • Preventiva u psihijatriji versus prevencija kardiovaskularnih bolesti

 

 1. 8.Kvartarna prevencija bolesnika s multimorbiditetom
 • Kvartarna prevencija kod multimorbidnog pacijenta
 • Kvartarna prevencija u medicinski neobjašnjivim simptomima
 • Obiteljski liječnik i smjernice kod multimorbidnog pacijenta

 

 

PANELI

 

 • Farmakoekonomika u zdravstvu
 • Racionalno liječenje bolesti srca u bolesnika s pridruženim bolestima
 • Multimorbidni bolesnik
 • Racionalno antikoagulantno liječenje

 

SLOBODNE TEME

 

 • Racionalno liječenje bolesnika od srčanožilnih i pridruženih bolesti
 • Koliko košta zdravstvena zaštita bolesnika s MM – izazovi za zdravstvenu ekonomiku u okružju bolesnika s MM
 • Suradnja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite kod muskuloskeletnih bolesti  
 • Dijagnostika i liječenje multimorbiditeta – što kažu smjernice?
 • Racionalno propisivanje antibiotika
 • Personalizirana medicina
 • Upitnici za procjenu terapeutskog dogovora (Therapeutic Alliance Tool Assessment- TATA)
 • Skrb starijih osoba s multimorbiditetom i oštećenom bubrežnom funkcijom?
 • Psihološki pristup starenju - je li starenje bolest?
 • Neodgovarajuće propisivanje lijekova osobama starije životne dobi?
 • Što je sindrom slabosti/nemoći (frailty)?
 • Sindrom nemoći (frailty) (ili obesity paradox) kod pacijenata s kroničnim srčanim i renalnim popuštanjem
 • Poremećaji spavanja u osoba starije dobi i izazovi farmakološkog liječenja
 • Gerijatrijski sindromi

 

II. KONGRES SESTRA U PZZ

 

Specifičnosti sestrinske skrbi usmjerene bolesnicima s kroničnim bolestima

 

 • Timski rad u skrbi bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti
 • Edukacija bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti
 • Kućno liječenje kroničnih bolesnika
 • Palijativna skrb