9. KONGRES RADIONICE

Drage kolege,


brojne radionice, njih ukupno devet, sastavni su dio i ovogodišnjeg kongresa. Svaka od njih posebno je odabrana s obzirom na svakodnevne i raznovrsne potrebe liječnika obiteljske medicine, a unutar svake odvojen je dio za praktičan rad. 

Sudjelovanje na radionicama, i ove je godine, posebno bodovano od Povjerenstva za medicinsku naobrazbu HLK i to sa 5 boda za pasivno i 7 bodova za aktivno sudjelovanje.

1. Hitna stanja u obiteljskoj medicini 
2. KOPB u obiteljskoj medicini 
3. Specijalizanti i mentori zajedno 
4. Liječenje reumatskih bolesti u obiteljskoj medicini 
5. Kontinuirano mjerenje glukoze 
6. EKG u obiteljskoj medicini – čitanje EKG nalaza 
7. Briga o kroničnoj rani 
8. Integral Medical Holdings Limited: Working as GP in UK – all questions and answers (ne donosi bodove HLK)
9. Primjena TENS–a, lasera i ultrazvuka u koštano–mišićnim bolestima u obiteljskoj medicini 

Prilikom registracije će se dobiti kupon kojeg je potrebno ispuniti i predati na ulazu u radionicu, a koji će istovremeno služiti za prijavu bodova.

Moguća je prijava na najviše dvije radionice.