1. Kongres porodične/obiteljske medicine Bosne i Hercegovine

1. Kongres porodične/obiteljske medicine Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem

 

Sarajevo, 19 – 21. april 2018.

 

Porodična/obiteljska medicina – bolja zdravstvena zaštita

 

Teme:
Zdravstveni problemi starijih pacijenata
Djeca i adolescenti – prevencija i bolesti
Efekti zagađenja zraka na zdravlje
Kvalitet menadžmenta hroničnih bolesti
Informacione tehnologije u porodičnoj medicini

Slobodne teme

 

više