KONSTIPACIJA U TEORIJI I PRAKSI

OD OBITELJSKOG LIJEČNIKA I GASTROENTEROLOGA DO KIRURGA

 

Kronična konstipacija je jedan od najčešćih poremećaja probavnog sustava u odrasloj dobi koji značajno snizuje kvaliteti života te ekonomski opterećenju i pojedinca i zdravstveni sustav. Dijagnostika kronične konstipacije je vrlo kompleksna, sa isključivanjem sekundarnih uzroka i provođenjem daljnjeg evaluacijskog algoritma. U dijagnostici i terapiji kronične konstipacije potrebna je uska suradnja liječnika obiteljske medicine, gastroenterologa i kirurga. 

U organizaciji Referentnog centra za funkcinalne poremećaje GI sustava Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB Sveti Duh i Sekcije za funkcionalne i motilitetne poremećaje HGD-a održat će se Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika "Konstipacija u teoriji i praksi: Od obiteljskog liječnika i gastroenterologa do kirurga“ dana 16. rujna 2017. godine od 08:30-18:00 sati u Predavaonici Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242 u Zagrebu. Organizira se za liječnike obiteljske medicine, specijalizante gastroenterologije, ostalih subspecijalizacija iz područja interne medicine i ostale zainteresirane. Aktivnim sudionicima tečaja HLK dodjeljuje 15, a pasivnim 11 bodova. Program