Peta Konferencija Asocijacije liječnika opće/obiteljske medicine jugoistočne Europe


U Budvi će se od 25. do 27. svibnja 2017. godine održati V Konferencija Asocijacije liječnika opće/obiteljske medicine jugoistočne Europe. Glavne teme kongresa su: Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i obiteljske medicina, Masnovne nezarazne bolesti, Racionalna upotreba antibiotika i obiteljska medicina, Etika u obiteljskoj medicini, Zdravlje radnika i obiteljska medicina, Slobodne teme. Rok za prijavu radova je 31. siječanj 2017. godine. Više na http://www.porodicnamedicina.org.me

Detalji