Korisni i štetni učinci celekoksiba za liječenje osteoartritisa

U Cochrane sustavnom pregledu procijenjeni su korisni i štetni učinci celekoksiba za liječenje osoba koje pate od osteoartritisa. Hrvatski autori analizirali su djelovanje celekoksiba na bol, pokretljivost, kvalitetu života i sigurnost lijeka.

Donosimo cjeloviti tekst.

Vrsta uzoraka pogodnih za mikrobiološku dijagnostiku umjesto uzorka sjemena (ejakulata)

Napretkom dijagnostičkih mogućnosti u mikrobiologiji i zahvaljujući upotrebi najmodernijih molekularnih metoda pogodni uzorci za mikrobiološku dijagnostiku u muškaraca kod kojih je potrebna mikrobiološka analizu su:

1. U slučaju kroničnog prostatitisa pogodni uzorci za mikrobiološku dijagnostiku su srednji mlaz mokraće prikupljen prije masaže prostate i uzorak prvog mlaza mokraće odmah nakon masaže prostate (test tzv. ,,dvije čaše"),
2. U slučaju nadražaja mokraćne cijevi (uretre) pogodan uzorak je prvi mlaz urina (10-20ml) prikupljen nakon što pacijent nije mokrio 2- 4 sata, a u sludaju nadražaja otvora mokraćne cijevi i okolne kože i obrisak,
3. U slučaju kad je potrebna obrada neplodnosti pogodan uzorak je prvi mlaz mokraće OBAVIJEST

Peta Konferencija Asocijacije liječnika opće/obiteljske medicine jugoistočne Europe


U Budvi će se od 25. do 27. svibnja 2017. godine održati V Konferencija Asocijacije liječnika opće/obiteljske medicine jugoistočne Europe. Glavne teme kongresa su: Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i obiteljske medicina, Masnovne nezarazne bolesti, Racionalna upotreba antibiotika i obiteljska medicina, Etika u obiteljskoj medicini, Zdravlje radnika i obiteljska medicina, Slobodne teme. Rok za prijavu radova je 31. siječanj 2017. godine. Više na http://www.porodicnamedicina.org.me

Detalji

Glavni mentori za specijalizaciju iz obiteljske medicine

Poštovane kolege, budući specijalizanti,

ovdje je novi, obnovljeni popis glavni mentora za specijalizaciju iz obiteljske medicine.

Edukacijski YouTube kanal Hrvatskog Gastroenterološkog Društva

Uz nadolazeći 7. Kongresa DNOOMa koji je u cjelosti posvećen gastroenterološkim temama, a u suradnji sa Sekcijom za primjenu telemedicine u gastroenterologiji Hrvatskog Gastroenterološkog Društva (HGD) pozivamo vas da pogledate edukacijski program endoskopske sekcije ovog društva edukacijski kanal HGD.


Kroz seriju kratkih video uradaka (trajanja 5-8 min) kolege iz Odjela interventne gastroenterologije, Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb obrazlažu parametre kvalitete u gastrointestinalnoj endoskopiji i donose novosti u ovom području koje možemo na dobrobit naših pacijeneta iskoristiti u svakodnevnom radu.

4. Kongres Liječnika opće/obiteljske medicine Makedonije s međunarodnim sudjelovanjem

Od 14. do 17. travnja 2016. godine na Ohridu će se održati 4. Kongres Liječnika opće/obiteljske medicine Makedonije s međunarodnim sudjelovanjem. Teme kongresa su: prevencija i liječenje nezarzanih bolesti, mentalno zdravlje, reforme primarne zdravstvene zaštite, e-medicina, palijativna skrb, ... Detalji