ACEI/ARB prva lijnija liječenja hipertenzije u dijabetičara - metaanaliza

Donosimo zanimljivu metaanalizu objavljenu u BMJ u listopadu 2013. godine, koja potvrđuje ACEI/ARB kao prvu
liniju liječenja hipertenzije u dijabetičara, ali i preporuča CCB kao dodatak njima u slučaju nepostizanja ciljnih vrijednosti.

Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis

Udžbenik Obiteljska medicina

Zajedničkim naporima hrvatskih i slovenskih autora nastao je ovaj moderan udžbenik za diplomsku nastavu.

 

knjiga obiteljska 200 px

 

Opširnije...

Varfarin

VARFARIN - Antagonist vitamina K

 

AVK antagoniziraju djelovanje vitamina K koji je prijeko potreban za γ-karboksilaciju određenih glutaminskih ostataka koji olakšavaju vezanje kalcija za faktore koagulacije II, VII, IX, X, protein C i protein S. Varfarin je najpoznatiji AVK i najpropisivaniji oralni antikoagulans.

Opširnije...

Statini u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Donosimo novi sustavni pregled objavljen u Cochrane library o statinima u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Detalji.

Hepatotoksičnost hipolipemika

Dislipidemija je važan čimbenik rizika za srčanožilnu bolest i aktualne smjernice stručnih društava preporučju sniženje povišenih lipida u krvi kao primarni cilj terapije.

Opširnije...

VITILIGO

Prevalencija vitiliga u svijetu je 0,5% bez razlika na dob, spol ili rasu. Patofiziologija je i dalje slabo poznata.

Opširnije...