ISKRA smjernice

WEB 43S ciljem trajne edukacije i racionalnog propisivanja antimikrobnih lijekova u ordinacijama liječnika obiteljske medicine u nastavku vam donosimo pdf verzije hrvatskih nacionalnih smjernica u liječenju grlobolje te infekcija mokraćnog sustava.

smjernice za grlobolju

Infekcije mokraćnog sustava smjernice