Program 6. Kongresa

Za razliku od ranijih godina tema ovogodišnjeg Kongresa nije jedna, bolesti su različite (psihičke, neurološke i onkološke), ali je naglasak na novostima u njihovu liječenju. Novost će ove godine biti i zajednički rad svih profesionalnih stručnih društava Republike Hrvatske, zemalja u okruženju i pojedinih zemlja članica Asocijacije ljekara opšte/porodične medicine jugoistočne Europe. Tema zajedničke sesije je palijativna skrb i grupna praksa. Govorit ćemo i o prisilnoj hospitalizaciji psihičkih bolesnika. Donosimo detaljni program.

Sudjelovanje na VI. Međunarodnom kongresu DNOOM donosi 12 bodova

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore je VI. Međunarodnom kongresu DNOOM dodijelilo je 20 bodova za aktivno sudjelovanje i 12 bodova za pasivno sudjelovanje.

Prijavi poster na Kongres DNOOM

Ukoliko niste nastavnik u obiteljskoj medicini, a mislite da imate što interesantnog reći na Kongresu DNOOM, podijeliti neka svoja razmišljanja, nedoumice, prikazati interasantan slučaj, ukoliko ste student, liječnik pripravnik, specijalizant ili mladi liječnik, a želite se u prijateljskom okružju ohrabriti na prve korake u znanstveno istraživačkom radu  razmislite o posteru.

Opširnije...

Uskoro Šesti Kongres DNOOM

U Zagrebu će se u hotelu Antunović od 13. ožujka do 15. ožujka 2015. godine održati ŠESTI MEĐUNARODNI KONGRES DNOOMa. Tema Kongresa je Tercijarna prevencija neuroloških, psihičkih i onkoloških bolesti u obiteljskoj medicini.

 

Detalji